Vázquez non pecha as portas a unha fichaxe

42

Falando da baixa de Salomao, o adestrador de Castrofeito asegurou que “calquera que mellore o nivel da plantilla será admitido”. Tamén calificou de “insultante” a sanción de catro partidos a Luisinho.

A baixa de Salomao deixa sen un puntal importante na parcela ofensiva ó Deportivo de cara á recta final da tempada e se está a buscar un substituto. Na rolda de prensa vespertina, Fernando Vázquez non pechou as portas a unha posible fichaxe, pero non será doado. “Estamos buscando. Non me vou a pechar en banda, calquera que mellore o nivel da plantilla será admitido, pero non vai ser fácil. Quitando a línea de atrás, calquera que me faga mellor será benvido. Non hai nada concreto agora mesmo”

Por outro lado, o de Castrofeito amosouse completamente en contra da sanción de 4 partidos aplicada a Luisinho: “Sabemos a moda que hai no fútbol español de destruir. Ás veces parece que queren castigar con exemplaridade, incidindo directamente na profesionalidade dun futbolista. A proporcionalidade entre o castigo e a falta de Luis non se colle por ningún lado, paréceme insultante”. Posteriormente, tamén engadiu que “depende un pouco de a onde imos, qué queremos facer cos comités, coas sancións. Estamos bordeando no límite case, ás veces, o ridículo, porque catro partidos a Luisinho polo que pudo ter dito, paréceme moi duro para el, para min, para o equipo e para o Deportivo. É moi difícil de comprender este castigo”.

Tamén foi preguntado por algúns dos xogadores que entraron na lista e outros que non o fixeron. Laureano Sanabria é un dos que volta á lista despois de saír dunha lesión. Vázquez di que o de Leganés “non entende o que é a precaución e está perfecto para competir”.

Do que faló máis foi de Luis Fernández e a súa ausencia. “Razóns técnicas, non voi más alá. Sobra un futbolista e decido que sexa Luis Fernández. É unha opción. Teño a Toché, a Borja e a posibilidade de Arizmendi; prefiro que se quede fora Luis”, afirmou.

As razóns non contentaron ós periodistas alí presentes, que continuaron preguntando ó respecto. “Digamos que responde a unha decisión de entrenador. Sempre hai razóns, evidentemente. Neste caso non vou dicir qué tipo de razón. É unha razón profesional. O chaval sabe exactamente qué é o que está a pasar. Non é nada preocupante, non é nada grave, debe ser unha etapa e unha anécdota na carrera de Luis Fernández”, zanxou

Vázquez no cierra las puertas a un fichaje

Hablando de la baja de Salomao, el entrenador de Castrofeito aseguró que “cualquiera que mejore el nivel de la plantilla será admitido”. También calificó de “insultante” la sanción de cuatro partidos a Luisinho.

La baja de Diogo Salomao deja sin un puntal importante al Deportivo en la parcela ofensiva de cara a la recta final de la temporada y se está buscando un reemplazo. En la rueda de prensa de por la mañana, Fernando Vázquez no cerró las puertas a un posible fichaje, aunque no será fácil. “Estamos buscando. No me voy a cerrar en banda, cualquiera que mejore el nivel de la plantilla será admitido, pero no va a ser fácil. Quitando la línea de atrás, cualquiera que me haga mejor será bienvenido. No hay nada concreto ahora mismo”.

Por otro lado, el de Castrofeito se mostró completamente en contra de la sanción de 4 partidos aplicada a Luisinho: “Sabemos la moda que hay en el fútbol español de destruir. A veces parece que quieren castigar con ejemplaridad, incidiendo directamente en la profesionalidad de un futbolista. La proporcionalidad entre el castigo y la falta de Luis no se coge por ningún lado, me parece insultante”. Posteriormente, también añadió que “depende un poco de a donde vamos, qué queremos hacer con los comités, con las sanciones. Estamos bordeando en el límite casi, a veces, el ridículo, porque cuatro partidos a Luisinho por lo que pudo haber dicho, me parece muy duro para él, para mí, para el equipo y para el Deportivo. Es muy difícil de comprender este castigo”.

También fue preguntado por algunos de los jugadores que entraron en la lista y otros que no lo hicieron. Laureano Sanabria es uno de los que vuelve a la lista después de salir de una lesión. Vázquez dice que el de Leganés “no entiende lo que es la precaución y está perfecto para jugar”.

Del que habló más fue de Luis Fernández y su ausencia. “Razones técnicas, no voy a ir más allá. Sobra un futbolista y decido que sea Luis Fernández. Es una opción. Tengo a Toché, tengo a Borja y la posibilidad de Arizmendi; prefiero que se quede fuera Luis”, afirmó.

Las razones no contentaron a los periodistas allí presentes, que continuaron preguntando al respecto. “Digamos que responde a una decisión de entrenador. Siempre hay razones, evidentemente. En este caso no voy a decir qué tipo de razón. Es una razón profesional. El chaval sabe exactamente qué está pasando. No es nada preocupante, no es nada grave, debe ser una etapa y una anécdota en la carrera de Luis Fernández”, zanjó.

Sobre el Autor

Equipo de redacción de Riazor.org.