Fernando Vázquez: “A min tamén me gustaría ter un equipo claramente definido”

38

O técnico, que destacou a importancia de non poñerse por detrás no marcador “nos primeiros 30 minutos”, comunicou que Marchena non viaxa por lesión.

Despois do último adestramento da semana, realizado esta mañá en Riazor, Fernando Vázquez atendeu aos medios de comunicación nunha rolda de prensa na que repasou o estado das últimas incorporacións e tamén analizou o próximo encontro ante o Real Zaragoza. Ademáis, nada máis comezar a comparecencia anunciou que Carlos Marchena “non viaxa” por problemas físicos: “infiltrámolo o outro día, pero segue con dores nese nocello e ao final tivemos que descartalo”.

Durante as sesións desta semana, o de Castrofeito traballou con Sissoko e Ifrán no suposto once inicial, pero iso parece non ser indicativo para o partido de mañá. “Está claro que veñen futbolistas novos e teño que metelos na mecánica do meu equipo. Utilicei a Ifrán de punta, pola banda esquerda… É unha forma de traballar con el para que vexa un pouco que estruturas manexamos. Iso foi o que quixen facer esta semana. A pesar de todo, considero que a relación de comunicación mutua que se ten que establecer entre un xogador e o resto do equipo aínda non é o suficientemente perfecta. Estamos dando os primeiros pasos para integralo definitivamente a nivel futbolístico”, dixo.

Precisamente sobre o charrúa, recoñeceu tamén que o fichou “para xogar en banda”, pese a saber que é “dianteiro”, engadindo tamén que “tamén pode chegar, demostarme que é o mellor nove que teño, e evidentemente xogará de nove”. Ademáis, comentou que aínda o está “coñecendo” e que “falta un pouco de tempo para que o caldo sepa ben. Para que se mezcle cos nosos e o caldo sexa decente”.

Por outro lado, o adestrador de 59 anos recoñeceu que “Sissoko está preto de ser da partida”. “Estou optando por poñelo ao final, porque ás veces teño dúbidas de se realmente ten o ritmo competitivo para aguantar 90 minutos. De momento estou optando por poñelo na parte final dos partidos, para que el saia máis potenciado, pero recoñezo que teño a percepción de que podo confiar en el xa de inicio”, declarou.

Xa máis centrado no partido de Zaragoza, asegurou que aínda non ten decidido o once titular: “chegarei a Zaragoza, mirarei e lerei a prensa para ver se son capaz de albiscar algunha cousa que me dé algunha pista. Non son tampouco un adestrador que necesite ao rival para tomar decisións pero neste caso, como houbo un cambio de adestrador, si me parece interesante”. Ademáis, preguntado sobre se estaba descartada a defensa de 5 sen Marchena, comentou que ten “a posibilidade de Álex” e que descoñece “absolutamente” que tipo de partido vai plantexar o Zaragoza, porque “o cambio de adestrador cóllenos no medio”.

Ao igual que algúns futbolistas como Alberto Lopo esta semana, tamén destacou a importancia dos minutos iniciais do choque: “agora no Zaragoza hai adestrador novo, expectativas novas, e se son capaces de adiantarse na primeira media hora será marabilloso para eles, pero tamén se nos aguantamos, se somos capaces de adiantarnos, é posible que os vellos fantasmas volvan á cabeza dos afeccionados”.

Aproveitando a situación dos maños, o de Castrofeito quixo tamén eloxiar unha vez máis á afección deportivista xa que “hai clubes que descenden e rómpese a relación clube-afección. Pasou en Mallorca, en Zaragoza, e nós afortunadamente ese problema non o tivemos. A afección sempre estivo ao noso lado a pesar do descenso, e iso foi o que nos fixo estar tranquilos, calmados, e estar onde estamos”.

Por último, valorou un dos aspectos máis comentados esta tempada con respecto ás decisións do propio Vázquez como son os continuos cambios de sistema e once inicial. “A min tamén me gustaría ter un equipo claramente definido, que todo o mundo o soubera. Esa é tamén a ilusión de todos os adestradores. Ter un equipo titular indiscutible, eu penso que é bo para un equipo, pero se non o teño é porque as circunstancias me están impedindo confirmar un once ideal”, sentenciou.

Fernando Vázquez: “A mí también me gustaría tener un equipo claramente definido”

El técnico, que destacó la importancia de no ponerse por detrás en el marcador “en los primeros 30 minutos”, comunicó que Marchena no viaja por lesión.

Después del último entrenamiento de la semana, realizado esta mañana en Riazor, Fernando Vázquez atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que repasó el estado de las últimas incorporaciones y también analizó el próximo encuentro ante el Real Zaragoza. Además, nada más comenzar la comparecencia anunció que Carlos Marchena “no viaja” por problemas físicos: “lo infiltramos el otro día, pero sigue con dolores en ese tobillo y al final hemos tenido que descartarlo”.

Durante las sesiones de esta semana, el de Castrofeito trabajó con Ifrán y Sissoko en el supuesto once inciial, pero eso no parece ser indicativo para el partido de mañana. “Está claro que han venido futbolistas nuevos y tengo que meterlos en la mecánica de mi equipo. Utilicé a Ifrán de punta, por la banda izquierda… Es una forma de trabajar con él para que vea un poco qué estructuras manejamos. Eso es lo que he querido hacer esta semana. A pesar de todo, considero que la relación de comunicación mutua que se tiene que establecer entre un jugador y el resto del equipo aún no es lo suficientemente perfecta. Estamos dando los primeros pasos para integrarlo definitivamente a nivel futbolístico”, dijo.

Precisamente sobre el charrúa, reconoció también que lo fichó “para jugar en banda”, pese a saber que es “delantero”, añadiendo que “también puede llegar, demostrarme que es el mejor nueve que tengo, y evidentemente jugará de nuevo”. Además, comentó que aún lo está “conociendo” y que “falta un poco de tiempo para que el caldo sepa bien. Para que se mezcle con los nuestros y el caldo sea decente”.

Por otro lado, el entrenador de 59 años reconoció que “Sissoko está cerca de ser de la partida”. “Estoy optando por ponerlo al final, porque a veces tengo dudas de si realmente tiene ritmo competitivo para aguantar 90 minutos. De momento estoy optando por ponerlo en la parte final de los partidos, para que él salga más potenciado, pero reconozco que tengo la percepción de que ya puedo confiar en él de inicio”, declaró.

Ya más centrado en el partido de Zaragoza, aseguró que aún no tiene decidido el once titular: “llegaré a Zaragoza, miraré y leeré la prensa para ver si soy capaz de percibir algo que me dé alguna pista. No soy tampoco un entrenador que necesite al rival para tomar decisiones pero en este caso, como ha habido un cambio de entrenador, sí me parece interesante”. Además, preguntado sobre si estaba descartada la defensa de 5 sin Marchena, comentó que tiene “la posibilidad de Álex” y que desconoce “absolutamente” qué tipo de partido planteará el Zaragoza porque “el cambio de entrenador nos ha cogido en el medio”.

Al igual que algunos futbolistas como Alberto Lopo esta semana, también destacó la importancia de los minutos iniciales del choque: “ahora en el Zaragoza hay un entrenador nuevo, expectativas nuevas, y si son capaces de adelantarse en la primera media hora será maravilloso para ellos, pero también si nosotros aguantamos, si somos capaces de adelantarnos, es posible que los viejos fantasmas vuelva a la cabeza de los aficionados”.

Aprovechando la situación de los maños, el de Castrofeito quiso también elogiar una vez más a la afición deportivista ya que “hay clubes que descienden y se rompe la relación club-afición. Pasó en Mallorca, en Zaragoza, y nosotros afortunadamente ese problema no lo hemos tenido. La afición siempre ha estado a nuestro lado a pesar del descenso, y eso es lo que nos ha hecho estar tranquilos, calmados, y estar donde estamos”.

Por último, valoró uno de los aspectos más comentados esta temporada con respecto a las decisiones del propio Vázquez como son los continuos cambios de sistema y once inicial. “A mí también me gustaría tener un equipo claramente definido, que todo el mundo lo supiera. Esta es también la ilusión de todos los entrenadores. Tener un equipo indiscutible, yo pienso que es bueno para un equipo, pero si no lo tengo es porque las circunstancias me están impidiendo confirmar un once ideal”, sentenció.

Sobre el Autor

Equipo de redacción de Riazor.org.