fbpx

Álex Bergantiños: “Supoño que todas as partes farán o mellor para o clube”

244

O canteirán destacou a importancia da Xunta de Acreedores do día de mañá, e tamén quixo desexarlle o mellor a Culio “se finalmente se concreta a operación”.

Álex Bergantiños compareceu ante os medios de comunicación na sala de prensa de Riazor tras o adestramento do Deportivo en Zona Fit, nunha rolda de prensa centrada na Xunta de Acreedores que terá lugar mañá venres, e na inminente saída de Juan Emmanuel Culio. “Non temos que intervir nós. Temos todo delegado en AFE no tema da Xunta, e son cousas que se escapan dos xogadores. O que si que é certo é que hai inquietude polo tema dos traballadores do clube, que pasaron agora unha época difícil polos gastos que hai nestas datas xa que teñen algúns atrasos. Máis que polos xogadores estamos preocupados por eses traballadores que teñen dificultades. Esperemos que coa firma do convenio vaia por fin como ten que ir unha Lei Concursal e se vaia cumprindo día a día con todo o mundo”, declarou.

Ademáis, o centrocampista afirmou que ve a liquidación como “unha posibilidade remota” xa que “non pasou con ningún clube en España e penso que coa forza que ten o Deportivo vai ser moi difícil que iso suceda”. Tamén quixo engandir que hai que ter “tranqulididade” e “saber que estes son os pasos normales nunha Lei Concursal”.

Sobre o outro tema estrela da comparecencia, a marcha de Culio, o galego destacó que “deixou pegada no vestiario e está claro que o imos botar en falla”. Sen embargo, tamén quixo “desexarlle sorte se finalmente se concreta esa operación” porque “cada un ten que mirar polo seu futuro”. O arxentino ausentouse dos tres adestramentos desta semana, e Álex dou a sua opinión sobre este asunto: “entendo que cando el non ven a entrenar é porque tiña o acordo feito. Que alguén do clube, da Administración Concursal ou quen sexa, díxolle que a operación iba a ir para diante, porque se non el seguiría aquí entrenando. Igual que foi a Xaén e loitou como o que máis”.

Á ausencia do ex do Galatasaray para o próximo encontro, únese a de Luisinho por sanción, deixando ao Deportivo sen dous homes moi importantes no seu sistema ofensivo. “Son dous xogadores que estaban xogando, facéndoo ben, entendíanse moi ben entre eles e está claro que son baixas importantes. Pero hai que adaptarse e cubrir esas baixas con outros compañeiros e facer un bo partido igualmente”, afirmou o canteirán.

Pese a que “son tempos nos que hai moitas noticias entorno ao clube que non son deportivas”, o plantel intenta manterse “á marxe” xa que de puntuar ante o Xirona proclamaránse campeóns de inverno. Para Álex, isto non deixa de ser algo “anecdótico”, pero si recoñeceu que o que lles atrae é “o feito de seguir primeiros e que quede unha xornada menos para rematar a liga”.

Precisamente sobre o Xirona, próximo rival dos herculinos, asegurou que será “difícil, como todos os da categoría” e que “cambiou de adestrado e está mellorando”.

Por último, recoñeceu que foi algo “insesperado” o adeus de Augusto César Lendoiro porque “xa presentara a candidatura”. “Eu só vivín o Deportivo con Lendoiro de presidente e está claro que o que fixo el vai ser recordado sempre. Pero todo segue, el agora deixa paso a nova xente que vai chegar con forza para esta nova época que toca no Deportivo, e o importante é agradecer a Lendoiro polo que fixo e intentar axudar aos que veñan”, sentenciou.

Álex Bergantiños: “Supongo que todas las partes harán lo mejor para el club”

El canterano destacó la importancia de la Junta de Acreedores de mañana, y también quiso desearle lo mejor a Culio “si fnalmente se concreta la operación”.

Álex Bergantiños compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Riazor tras el entremiento del Deportivo en Zona Fit, en una rueda de prensa centrada en la Junta de Acreedores de mañana viernes, y en la inminente salida de Juan Emmanuel Culio. “No tenemos que intervenir nosotros. Tenemos todo delegado en AFE en el tema de la Junta, y son cosas que se escapan de los jugadores. Lo que sí es cierto es que hay inquietud por el tema de los trabajadores del club, que han pasado ahora una época difícil por los que gastos que hay en estas fechas ya que tienen algunos atrasos. Más que por los jugadores estamos preocupados por esos trabajadores que tienen dificultades. Esperemos que con la firma del convenio vaya por fin como tiene que ir una Ley Concursal y se vaya cumpliendo día a día con todo el mundo”, declaró.

Además, el centrocampista afirmó que ve la liquidación como “una posibilidad remota” ya que “no ha pasado con ningún club en España y pienso que con la fuerza que tiene el Deportivo va a ser muy difícil que eso suceda”. También quiso añadir que hay que tener “tranquilidad” y “saber que estos son los pasos normales en una ley Concursal”.

Sobre el otro tema estrella de la comparecencia, la marcha de Culio, el gallego destacó que “dejó huella en el vestuario y está claro que lo vamos a echar en falta”. Sin embargo, también quiso “desearle suerte si finalmente se concreta esa operación” porque “cada uno tiene que mirar por su futuro”. El argentino se ha ausentado de los tres entrenamientos de esta semana, y Álex dio su opinión sobre este asunto: “entiendo que cuando no viene entrenar es porque tenía el acuerdo hecho. Que alguien del club, de la Administración Concursal o quien sea, le dijo que la operación iba adelante, porque si no él seguiría aquí entrenando. Igual que fue a Jaén y peleó como el que más”.

A la ausencia del ex del Galatasaray para el próximo encuentro, se une la de Luisinho por sanción, dejando al Deportivo sin dos hombres muy importantes en su sistema ofensivo. “Son dos jugadores que estaban jugando, haciéndolo bien, que se entendía muy bien entre ellos y está claro que son bajas importantes. Pero hay que adaptarse y cubrir esas bajas con otros compañeros y hacer un buen partido igualmente”, afirmó el canterano.

Pese a que “son tiempos en los que hay muchas noticias entorno al club que no son deportivas”, la plantilla intenta mantenerse “al margen” ya que de puntuar ante el Girona se proclamarán campeones de invierno. Para Álex, esto no deja de ser algo “anecdótico”, pero sí reconoció que lo que les atrae es “el hecho de seguir primeros y que quede una jornada menos para terminar la liga”.

Precisamente sobre el Girona, próximo rival de los herculinos, aseguró que será “difícil, como todos los de la categoría” y que “ha cambiado de entrenador y está mejorando”.

Por último, reconoció que fue algo “inesperado” el adiós de Augusto César Lendoiro porque “ya había presentado la candidatura”. “Yo solo he vivido el Deportivo con Lendoiro de presidente y está claro que lo que hizo él va a ser recordado siempre. pero todo sigue, él ahora deja paso a nueva gente que va a llegar con fuerza para esta nueva época que toca en el Dépor, y lo importante es agradecer a Lendoiro por todo lo que hizo e intentar ayudar a los que vengan”, sentenció.

Sobre el Autor

Equipo de redacción de Riazor.org.