Fernando Vázquez: “Gañar é a nosa obriga”

51

O adestrador branquiazul pensa que é “moi difícil” que o seu equipo perda este sábado en Riazor, e quixo facer un chamamento á “tranquilidade e normalidade” para que os seus xogadores poidan afrontar o partido con menos tensión.

Fernando Vázquez está confiado de que o seu equipo vai lograr a permanencia e de que Riazor vivirá unha gran festa este sábado ao redor das once da noite. Para empezar, non descarta que o seu equipo se salve sen gañar: “de principio penso en gañar, esa é a nosa obriga. Nós non dependemos de ninguén, dependemos de nós mesmos. Tamén aludiu ao “¿por qué non?”, preguntándose “¿Por qué non pode gañar o Atlético de Madrid en Zaragoza e o Espanyol en Vigo? E por enriba diso, eles son quenes teñen que estar pendentes de nós, pero non imos ser tan tontos de non aproveitar algunha destas circunstancias“, afirmou o adestrador deportivista.

Os coruñeses enfrontaránse a un equipo que pelexa por entrar en Europa, pero Vázquez comentou que “iso non significa que a nivel individual os futbolistas da Real Sociedad marquen esta diferencia cos nosos. O domingo volverase a ver que o Deportivo competirá contra un equipo que está pelexando por Champions”. Sobre o equipo vasco, engadiu que “vai a xogar como xoga sempre. Non ten un plan diferente, sae a xogar, a collerche a pelota, a atacarte… Como xoga case sempre. Non é o mesmo xogar para ser Champions que xogar para non descender“. O técnico galego recalcou o feito de que “a Real tampouco depende de sí, ten que mirar para o partido de Sevilla”.


O de Castrofeito ten clara a receita para gañar: “É un partido para xogar con tranquilidade. O equipo ten que estar frío e pensar” tanto táctica como estratéxicamente. Ademáis, está moi centrado en que os seus futbolistas non cheguen ao encontro demasiado tensos xa que “o partido non se xoga ata o sábado ás nove e o que hai que facer é entrenar ben, estar concentrado e distendido, porque o exceso de tensión gasta moita enerxía”, manifestou.

En canto a nomes propios, asegurou que “é case imposible que Marchena estea para o partido”, pese a que o veterano central completou todo o adestramento co grupo. Por outra banda, preguntado sobre se podería dar entrada a Salomão, dixo que “está aí, temos recursos variados, estamos case todos para o fin de semana e o que teño que facer é acertar na convocatoria en primeiro lugar, despois no once inicial, e tamén acertar segundo o reloxo e o marcador”.

O preparador de 58 anos disputará este sábado o que quizáis sexa o encontro máis importante da súa longa traxectoria. “Se podería considerar o partido de máis trascendencia. Na miña carreira tamén tiven partidos nos que nos xogábamos moitísimas cousas, pero este ten un significado especial polo seguimento que ten a nosa afección co equipo. Isto faiche vivilo de forma especial. É a afección a que lle da un sentido máis trascendente a este partido“, dixo.

Ao igual que fixo Augusto César Lendoiro esta semana, Fernando Vázquez non ve problemas para que a institución continúe aínda que se consumase o descenso. “Non é que sea tráxico ir á Segunda División, pero se cadra é un paso atrás na posible evolución do clube. Polo tanto, quedar en Primeira é importantísimo, pero en caso de que non ocorra o clube seguirá. Seguirá porque non pode morrer algo que ten este apoio, é imposible que esto morra”, aseverou. Respecto á súa continuidade, por primeira vez recoñeceu que o clube e máis él están “preto” de chegar a un acordo e que él desexa “que así sexa”.

Para rematar, quixo deixar claro o sentimento co que hai que afrontar esta última batalla pola permanencia. “O único que hai que pensar é que imos gañar, e iso teno pensar todo o mundo. É moi difícil que perdamos en Riazor, o público e os xogadores teñen que vir pensando niso. É ilusionante, non é un peso. Hai tres meses estabamos na ruina, e agora estamos chegando ao final e temos a tres por detrás”. O chamamento final foi dirixido aos siareiros, aos que lles pide “que o sábado vivan o partido con nós. Non solo cantar, vivir o partido: presionar, axudar, aplaudir, protestar… Vivir o partido de verdade”. Cando xa se dera por concluida a comparecencia, volveu e exclamou por dúas veces “¡Forza Dépor!”.


Fernando Vázquez: “Ganar es nuestra obligación”

El entrenador blanquiazul piensa que es “muy difícil” que su equipo pierda este sábado en Riazor, y quiso hacer un llamamiento a la “tranquilidad y normalidad” para que sus jugadores puedan afrontar el partido con menos tensión.

Fernando Vázquez confía en que su equipo va a lograr la permanencia y en que Riazor vivirá una gran fiesta este sábado alrededor de las once de la noche. Para empezar, no descarta que su equipo se salve sin ganar: “principalmente pienso en ganar, es nuestro deber. Nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos. También aludió al “¿por qué no?”, preguntándose “¿Por qué no puede ganar el Atlético de Madrid en Zaragoza y el Espanyol en Vigo? Por encima de eso, ellos son los que tienen que estar pendientes de nosotros, pero no vamos a ser tan tontos de no aprovechar alguna de estas circunstancias“, afirmó el entrenador deportivista.

Los coruñeses se enfrentarán a un equipo que pelea por entrar en Europa, pero Vázquez comentó que “eso no significa que a nivel individual los futbolistas de la Real Sociedad marquen esta diferencia con los nuestros. El domingo se volverá a ver que el Deportivo competirá contra un equipo que está peleando por Champions”. Sobre el equipo vasco, añadió que “va a jugar como juega siempre. No tiene un plan diferente, sale a jugar, a cogerte la pelota, a atacarte… Como juega casi siempre. No es lo mismo jugar para ser de Champions que jugar para no descender”. El técnico gallego recalcó el hecho de que “la Real tampoco depende de sí misma, tiene que mirar para el partido de Sevilla”.

El de Castrofeito tiene clara la receta para ganar: “Es un partido para jugar con tranquilidad. El equipo tiene que estar frío y pensar” tanto táctica como estratégicamente. Además, está muy centrado en que sus futbolistas no lleguen al encuentro demasiado tensos ya que “el partido no se juega hasta el sábado a las nueve y lo que hay que hacer es entrenar bien, estar concentrado y distendido, porque el exceso de tensión gasta mucha energía”, manifestó.

En cuanto a nombres propios, aseguró que “es casi imposible que Marchena esté para el partido”, pese a que el veterano central completó todo el entrenamiento con el grupo. Por otra parte, preguntado sobre si podría dar entrada a Salomão, dijo que “está ahí, tenemos recursos variados, estamos casi todos para el fin de semana y lo que tengo que hacer es acertar en la convocatoria en primer lugar, después en el once inicial”.

El preparador de 58 años disputará este sábado el que quizás sea el encuentro más importante de su larga trayectoria. “Se podría considerar el partido de más trascendencia. En mi carrera también tuve partidos en los que nos jugábamos muchísimas cosas, pero este tiene un significado especial por el seguimento que tiene nuestra afición con el equipo. Esto hazte vivirlo de forma especial. Es la que le da un sentido más trascendente a este partido“, dijo.

Al igual que hizo Augusto César Lendoiro esta semana, Fernando Vázquez no ve problemas para que la institución continúe aunque se consumara el descenso. “No es que sea trágico ir a la Segunda División, pero a lo mejor es un paso atrás en la posible evolución del club. Por lo tanto, quedarse en Primera es importantísimo, pero en caso de que no ocurra, el club seguirá. Seguirá porque no puede morir algo que tiene este apoyo”, aseverou. Respecto a su continuidad, por primera vez reconoció que el club y él están “cerca” de llegar a un acuerdo y que él desea “que así sea”.

Por último, quiso dejar claro el sentimiento con el que hay que afrontar esta última batalla por la permanencia. “En lo único que hay que pensar es en que vamos a ganar, y eso lo tiene que pensar todo el mundo. Es muy difícil que perdamos en Riazor, el público y los jugadores tienen que venir pensando en eso. Es ilusionante, no es un peso. Hace tres meses estábamos en la ruina, y ahora estamos llegando al final y tenemos a tres por la espalda”. El llamamiento final fue dirigido a los aficionados, a los que les pide “que el sábado vivan el partido con nosotros. No solo cantar, vivir el partido: presionar, ayudar, aplaudir, protestar… Vivir el partido de verdad”. Cuando ya se había dado por concluida la comparecencia, volvió y exclamó en dos ocasiones “¡Forza Dépor!”.

Sobre el Autor

Equipo de redacción de Riazor.org.