Fernando Vázquez: “Ver un equipo en Segunda con tanta xente é un regalo”

44

Ao igual que fixo Germán Lux, o técnico de Castrofeito tamén se mostrou encantado pola resposta da afección. Vázquez formúlase cambiar o esquema ante o Alavés para xogar con dous dianteiros.

O Deportivo ten ante si a posibilidade de colocarse líder. Os partidos de Copa adiantaron a xornada, mentres que os equipos eliminados mantiveron o seu plánning para disputalos en fin de semana. “É unha xornada diferente, xógase sabendo moitos resultados. Creo que aínda que non sexa o máis importante, nunha clasificación conta o que ti fas e o que fan os demais. Son resultados que de inicio, poden ser favorables para poder escaparnos un pouco deles. Pero sempre está a proba de lume, que é o fin de semana. Non é o sitio -Riazor- onde máis estamos capacitados para gañar, temos que mellorar. Se gañamos, estamos en situación de sacar unha vantaxe importante. De aí un pouco a importancia deste partido. Hai que ir gardando para cando faga falta”, relatou Fernando Vázquez.

Apunta que para el non será unha sorpresa como presente Mandiá ao Alavés, un técnico que acaba de chegar ao cargo e se estreará en Riazor. “Mandiá xa adestrou outros equipos, é imprevisible ata certo punto. Non creo que cambiase en exceso a súa forma de ver o fútbol, así que tiraremos por aí. É un adestrador metódico ao que lle gustan equipos disciplinados, eu creo que nos vai poñer en problemas. Vai ser difícil“, destacou.

E é que o adestrador ten dúbidas entre qué sistema sacar. Ante a baixa de Arizmendi, formúlase volver ao sistema de dous dianteiros. Algo que lle daría a titularidade en banda a Juan Carlos, ademais de a Borja Bastón en ataque acompañando a Luis. Aínda non o ten claro, e como el mesmo explica “sigo vendo partidos do rival, partidos meus, ás veces tomo a decisión un pouco tarde. Estas horas antes do partido son duras para un adestrador”.

Un cambio de sistema para buscar “máis profundidade, máis posibilidades de facer gol rápido e de crear máis ocasións de gol. Busco reanimar o equipo en cuestión ofensiva. Mellorar, en resumo”.

E para finalizar, ao igual que fixo Germán Lux, enviou unha mensaxe de agradecemento á afección. “O outro día -ante o Lugo- foi un espectáculo o campo. Ver un equipo en Segunda con tanta xente é un regalo”.

Fernando Vázquez: “Ver un equipo en Segunda con tanta gente es un regalo”

Al igual que hizo Germán Lux, el técnico de Castrofeito también se mostró encantado por la respuesta de la afición. Vázquez se plantea cambiar el esquema ante el Alavés para jugar con dos delanteros.

El Deportivo tiene ante sí la posibilidad de colocarse líder. Los partidos de Copa han adelantado la jornada, mientras que los equipos eliminados mantuvieron su planning para disputarlos en fin de semana. “Es una jornada diferente, se juega sabiendo muchos resultados. Creo que aunque no sea lo más importante, en una clasificación cuenta lo que tú haces y lo que hacen los demás. Son resultados que de inicio, pueden ser favorables para podernos escapar un poco de ellos. Pero siempre está la prueba de fuego, que es el fin de semana. No es el sitio -Riazor- donde más estamos capacitados para ganar, tenemos que mejorar. Si ganamos, estamos en situación de sacar ventaja importante. De ahí un poco la importancia de este partido. Hay que ir guardando para cuando haga falta”, relató Fernando Vázquez.

Apunta que para él no será una sorpresa cómo presente Mandiá al Alavés, un técnico que acaba de llegar al cargo y se estrenará en Riazor. “Mandiá ya entrenó a otros equipos, es imprevisible hasta cierto punto. No creo que cambiara en exceso su forma de ver el fútbol, así que tiraremos por ahí. Es un entrenador metódico al que le gustan equipos disciplinados, yo creo que nos va a poner en problemas. Va a ser difícil”, destacó.

Y es que el entrenador tiene dudas entre qué sistema sacar. Ante la baja de Arizmendi, se plantea volver al sistema de dos delanteros. Algo que le daría la titularidad en banda a Juan Carlos, además de a Borja Bastón en ataque acompañando a Luis. Todavía no lo tiene claro, y como él mismo explica “sigo viendo partidos del rival, partidos míos, a veces tomo la decisión un poco tarde. Estas horas antes del partido son duras para un entrenador”.

Un cambio de sistema para buscar “más profundidad, más posibilidades de hacer gol rápido y de crear más ocasiones de gol. Busco reanimar al equipo en cuestión ofensiva. Mejorar, en resumidas cuentas”.

Y para finalizar, al igual que hizo Germán Lux, envió un mensaje de agradecimiento a la afición. “El otro día -ante el Lugo- fue un espectáculo el campo. Ver un equipo en Segunda con tanta gente es un regalo”.

Sobre el Autor

Equipo de redacción de Riazor.org.