Rubén: “Fai unha semana, ningúen apostaría polos últimos resultados que tivemos”

0

Case 24 horas despois de empatar co Sevilla, Rubén Martínez conversou cos medios de comunicación en Abegondo. Á espera do que faga o Levante mañá, e logo de recurtarlle un punto ós granotas, o gardameta de Coristanco recoñeceu que “a sensación é agridulce”. Na súa opinión, “fixemos un moi bo partido contra un rival importante. Evidentemente, os tres puntos eran importantísimos para meter presión ó Levante, pero, ó final, (o punto) hai que valoralo coma bo porque podemos seguir pelexando“.

Rubén, que foi decisivo coas súas intervencións no día de onte, queda co bo: “cando non levas os tres puntos, sempre é positivo manter a porta a cero“. Porén, é franco e non esconde que, “sen os tres puntos, a sensación ó final non é boa. Se o equipo gaña, a satisfacción é plena, pero así non é para estar contento”, salientou. Ó mesmo tempo que aproveitou para mandar unha mensaxe esperanzadora. “Seguimos confiando, mentres haxa posibilidades confíamos cen por cen. Non se pode contemplar doutra maneira, aínda que sea 1 por cento de posiblidades non se pode tirar e hai que pelexalo ata o final. Fai una semana, ninguén apostaría polos últimos resultados que tivemos; a iso nos aferramos, a loitar mentres haxa esperanza”.

En referencia ó feito de ter que mirar o que fai o Levante, o futbolista galego afirmou que “é unha situación complicada. Non dependes de ti mesmo e é unha situación que non buscas. Pero é o que nos queda, temos que facer o noso traballo e loitar ata o final, seguir gañando partidos e esperar”.

Co partido fronte ó Leganés no horizonte, Rubén refirouse ó potencial do equipo de Asier Garitano. “O Leganés é un equipo moi competitivo. Está aí un pouco nunha zona que non sube nin baixa… Unha zona de ninguén. Tamén pode ser positivo para eles porque xogan sen presión, pero nós queremos e debemos seguir a nosa dinámica. Contra o Sevilla demostramos que podíamos competir. Trátase de poñer o noso plan e competir en todos os partidos“.

Un partido de Butarque que, ademais, en caso de xogalo, serviríalle a Rubén para renovar automaticamente. El preferiu quitarlle ferro ó asunto: “non supón nada a miña renovación. Todo o invididual queda en segundo plano, non é momento de plantexar o tema individual, conta só o equipo“, declarou. Preguntado polas súas boas últimas actuacións, evitou darlle maior importancia. “Sigo igual que sempre, as temporadas son largas. Houbo días bos, días malos e o cómputo xeral non é bo, por iso estamos aí. Intento estar nunha mesma liña, nun mesmo estado sempre: cando as cousas van mal non estar demasiado decaído, nin cando van ben tirar cohetes”.

Do mesmo xeito, o coruñés destacou as diferenzas de sensacións no ambiente. “Evidentemente, saír á rúa cando as cousas van ben é moito máis bonito. Pero cando van mal… hai que saír tamén, non te podes encerrar nin tirarte dos pelos porque tampouco solucionas nada; pero afecta a todo o mundo. O único que podes facer é intentar que non te desestabilice: hai que seguir nunha mesma liña”.

Acerca do encontro de onte, Rubén admitiu que, cando “ves que tés ocasións e non materializas, non sei como dicilo, desesperación. Cando acabou o partido un pouco de decepción, pero tamén de orgullo, porque se viu un equipo que loitou, que ten as ideas claras e que podía facer boas cousas. Esperemos que de aquí ó final levemos alegrías“, sentenciou. Con tres partidos tan seguidos, o meta galego dou a súa opinión: “hai equipos que están preparados para xogar Europa, Copa… están máis acostumados. Nós non a temos, pero de momento respondemos ben. Viuse o equipo fisicamente ben e creo que imos ben de forzas para o venres. Sería mellor ter máis días, pero o calendario está posto e non hai que facer. Esperemos recuperar ben para o venres”.

Con respecto ó tema das concentracións, que tan presentes están con Clarence Seedorf, Martínez manifestou que “levamos tempo traballando niso, en estar tempo xuntos. Por un lado é bo, pero ó final tamén pode cansar, tantos días fóra. Pero axuda ó obxectivo de estar xuntos. Pasar moito tempo entre nós fomenta esa relación de confianza entre compañeiros“, concluíu.

Foto: LaLiga

Rubén: “Hace una semana, nadie apostaría por los últimos resultados que tuvimos”

Casi 24 horas después de empatar con el Sevilla, Rubén Martínez habló con los medios de comunicación en Abegondo. A la espera de lo que haga el Levante mañana, y tras recortarle un punto a los granotas, el guardameta de Coristanco reconoció que “la sensación es agridulce”. En su opinión, “hicimos un muy buen partido contra un rival importante. Evidentemente, los tres puntos eran importantísimos para meter presión al Levante, pero, al final, (el punto) hay que valoralo como bueno porque podemos seguir peleando“.

Rubén, que fue decisivo con sus intervenciones en el día de ayer, se queda con lo bueno: “cuando no te llevas los tres puntos, siempre es positivo mantener la puerta a cero“. Sin embargo, es franco y no esconde que, “sin los tres puntos, la sensación al final no es buena. Si el equipo gana, la satisfacción es plena, pero así no es para estar contento”, salientó. Al mismo tiempo que aprovechó para mandar un mensaje esperanzador. “Seguimos confiando, mientras haya posibilidades confíamos cien por cien. No se puede contemplar de otra manera, aún que sea 1 por ciento de posiblidades no se puede tirar y hay que pelearlo hasta el final. Hace una semana, nadie apostaría por los últimos resultados que tuvimos; a eso nos aferramos, a luchar mientras haya esperanza”.

En referencia al hecho de tener que mirar lo que hace el Levante, el futbolista gallego afirmó que “es una situación complicada. No dependes de tú mismo y es una situación que no buscas. Pero es lo que nos queda, tenemos que hacer nuestro trabajo y luchar hasta el final, seguir ganando partidos y esperar”.

Con el partido frente al Leganés en el horizonte, Rubén se refirió al potencial del equipo de Asier Garitano. “El Leganés es un equipo muy competitivo. Está ahí un poco en una zona que no sube ni baja… Una zona de nadie. También puede ser positivo para ellos porque juegan sin presión, pero nosotros queremos y debemos seguir nuestra dinámica. Contra el Sevilla demostramos que podíamos competir. Se trata de poner nuestro plan y competir en todos los partidos“.

Un partido de Butarque que, además, en caso de jugar, le servirá a Rubén para renovar automáticamente. Él preferió quitarle hierro al asunto: “no supone nada mi renovación. Todo lo invididual queda en segundo plano, no es momento de plantear el tema individual, cuenta solo el equipo“, declaró. Preguntado por sus buenas últimas actuaciones, evitó darle mayor importancia. “Sigo igual que siempre, las temporadas son largas. Ha habido días buenos, días malos y el cómputo general no es bueno, por eso estamos ahí. Intento estar en una misma línea, en un mismo estado siempre: cuando las cosas van mal no estar demasiado decaído, ni cuando van bien tirar cohetes”.

De la misma forma mesmo, el coruñés destacó las diferencias de sensaciones en el ambiente. “Evidentemente, salir a la calle cuando las cosas van bien es mucho más bonito. Pero cuando van mal… hay que salir también, no te puedes encerrar ni tirarte de los pelos, porque tampoco solucionas nada; pero afecta a todo el mundo. Lo único que puedes hacer es intentar que no te desestabilice: hay que seguir en una misma línea”.

Acerca del encuentro de ayer, Rubén admitió que, cuando “ves que tienes ocasiones y no las materializas, non sé cómo decirlo, desesperación. Cuando acabó el partido un poco de decepción, pero también de orgullo, porque se vio un equipo que luchó, que tiene las ideas claras y que podía hacer buenas cosas. Esperemos que de aquí al final llevemos alegrías“, sentenció. Con tres partidos tan seguidos, el meta gallego dio su opinión: “hay equipos que están preparados para jugar Europa, Copa… están más acostumbrados. Nosotros no la temos, pero de momento respondemos bien. Se vio un equipo físicamente bien y creo que vamos bien de fuerzas para el viernes. Sería mejor tener más días, pero el calendario está puesto y no hay qué hacer. Esperemos recuperar bien para el viernes”.

Con respecto al tema de las concentraciones, que tan presentes están con Clarence Seedorf, Martínez manifestó que “llevamos tiempo trabajando en eso, en estar tiempo juntos. Por un lado es bueno, pero al final también puede cansar, tantos días fuera. Pero ayuda al objetivo de estar juntos. Pasar mucho tiempo entre nosotros fomenta esa relación de confianza entre compañeros“, concluyó.

Sobre el Autor

Equipo de redacción de Riazor.org.