Bryan Rabello, a punto de convertirse na terceira fichaxe

727

Fernando Vázquez afirmou que o xogador chileno do Sevilla é o obxectivo para a mediapunta e que está moi preto de firmar. O propio representante do xogador recoñece o acordo. Ademais, o técnico comentou que Kaká ten unha oferta de Chipre e que lle pediu saír. Se marcha, chegará outro central.

Despois de que o nome de Ariel Ibagaza fose o primeiro en sonar con forza para suplir a Culio, parece que o Deportivo cambiou de obxectivo e centra agora os seus esforzos na cesión de Bryan Rabello, xogador de tan só 19 anos que chegou ao Sevilla a tempada pasada. Pese a ter participado en 15 partidos esta campaña entre Liga, Copa e Europa League, parece que o clube hispalense vería con bos ollos unha saída que lle permita dispoñer de máis minutos. “Gústame, claro. Dentro das posibilidades, paréceme extraordinario. Ten 20 anos, proxección, é moi novo, pero cunhas posibilidades tremendas e axudaríanos. É ese perfil de xogador que nos fai falla. O xogador e o representante están pola labor e agora depende do Sevilla, que tamén parece, de inicio, disposto. A situación está medio solucionada pero falta que o Sevilla lle diga ao rapaz que veña para A Coruña”, recoñeceu Fernando Vázquez. Horas máis tarde, o axente do xogador, Ale Santiesteban, afirmou vía Twitter que existe “un principio de acordo verbal” para que o seu representado recale no Deportivo.

O outro tema estrela da comparecencia que deu está mañá o de Castrofeito foi a posible saída de Kaká, xa que o técnico comentou que “ten unha oferta e quere marchar. Tanto el como a súa familia non se encontran moi cómodos”. A saída do brasileño rumbo a Chipre, país no que xa xogou en dúas etapas distintas, dependería da chegada de outro central. “Prometinlle que, se encontramos algo interesante que me satisfaga, dexaríao saír”, dixo. Posteriormente, declarou que “foi un futbolista que eu quixen que se quedara aquí, porque me parecía importante naquel momento. Pero agora pídeme marchar, e non é só cuestión de que non esté xogando, porque ten un comportamento excepcional, é un chaval increíble. Se podemos contentalo, porque el fixo un esforzo importante para vir aquí, pois eu sentiríame feliz a nivel persoal de cumprirlle ese desexo”. Aínda así, Vázquez asegurou que “Kaká será titular mañá”.

Para pechar o capítulo de traspasos, comentou que Sissoko “non está de todo abandonado” a pesar da chegada de Diogo Salomão, e explicou como foi a fichaxe do portugués: “Salomão sempre estivo aí, pero parecía un futbolista inasumible para o Deportivo, porque era caro. Ao final, non sei moi ben por qué, chegou e o clube xa sabía que para min sería ben recibido”.

Precisamente do extremo recién incorporado, dixo que non pensa en el como titular para este sábado, aínda que “hai que pensar que Salomão ven de xogar partidos” e que “está preparado para xogar, incluso de inicio”. En cambio, Toché non viaxou xa que o técnico pensa que “lle falta un pouco de ritmo” e non quixo “arriscar”. “Podería xogar 15 minutos pero mellor que quede, que traballe, e que se poña en forma”, engadiu.

Por último, do rival de mañá, o Córdoba, destacou que está “en crecemento” e afirmou que se trata “dun campo complicado e difícil” pero que “para nós é moi importante porque temos que romper esta dinámica”.

Bryan Rabello, a punto de convertirse en el tercer fichaje

Fernando Vázquez afirmó que el jugador chileno del Sevilla es el objetivo para la mediapunta y que está muy cerca de firmar. El propio representante del jugador reconoce el acuerdo. Además, el técnico comentó que Kaká tiene una oferta de Chipre y que le ha pedido salir. Si finalmente se va, llegará otro central.

Después de que el nombre de Ariel Ibagaza fuese el primero en sonar con fuerza para suplir a Culio, parece que el Deportivo ha cambiado de objetivo y centra ahora sus esfuerzos en la cesión de Bryan Rabello, jugador de tan solo 19 años que llegó al Sevilla la temporada pasada. Pese a haber participado en 15 partidos esta temporada entre Liga, Copa y Europa League, parece que el club hispalense vería con buenos ojos una salida que le permita disponer de más minutos. “Me gusta, claro. Dentro de las posibilidades, me parece extraordinario. Tiene 20 años, proyección, es muy joven, pero con una posibilidades tremendas y a nosotros nos ayudaría. Es ese perfil de jugador que nos hace falta. El jugador y el representante están por la labor y ahora depende del Sevilla, que también parece, de inicio, dispuesto. La situación está medio solucionada pero falta que el Sevilla le diga al chaval que se venga a A Coruña”, reconoció Fernando Vázquez. Horas más tarde, el agente del jugador, Ale Santiesteban, ha confirmado a través de Twitter un “principio de acuerdo verbal” para que su representado recale en el Deportivo.

El otro tema estrella de la comparecencia que dio esta mañana el de Castrofeito fue la posible salida de Kaká, ya que el técnico comentó que “tiene una oferta y quiere irse. Tanto él como su familia no se encuentran muy cómodos”. La salida del brasileño rumbo a Chipre, país en el que ya jugó en dos etapas distintas, dependería de la llegada de otro central. “Le prometí que, si encontramos algo interesante que me satisfaga, le dejaría salir”, dijo. Posteriormente, declaró que “fue un futbolista que yo quise que se quedara aquí, porque me parecía importante en aquel momento. Pero ahora me pide irse, y no es solo una cuestión de que no esté jugando, porque tiene un comportamiento excepcional, es un chaval increíble. Si podemos contentarlo, porque él hizo un esfuerto importante para venir, pues yo me sentiría feliz a nivel personal de cumplirle ese deseo”. Aún así, Vazquez declaró que “Kaká será titular mañana seguro”.

Para cerrar el capítulo de traspasos, comentó que Sissoko “no está del todo abandonado” a pesar de la llegada de Diogo Salomão, y explicó cómo fue el fichaje del portugués: “Salomão siempre ha estado ahí, pero parecía un futbolista inasumible para el Deportivo, porque era caro. Al final, no sé muy bien por qué, llegó y el club ya sabía que para mí sería bien recibido”.

Precisamente del extremo recién incorporado, dijo que no piensa en él como titular para este sábado, aunque “hay que pensar que Salomão viene de jugar partidos” y que “está preparado para jugar, incluso de inicio”. En cambio, Toché no viajó ya que el técnico piensa que “le falta un poco de ritmo” y no quiso “arriesgar”. “Podría jugar 15 minutos pero mejor que se quede, que trabaje, y que se ponga en forma”, añadió.

Por último, del rival de mañana, el Córdoba, destacó que está “en crecimiento” y afirmó que se trata “de un campo complicado y difícil” pero también que “para nosotros es muy importante porque tenemos que romper esta dinámica”.

Sobre el Autor