Á caza do absurdo

61

Que no Rayo-Deportivo do pasado luns non ía haber ningún incidente entre as afeccións era máis que coñecido, como tamén era coñecido que precisamente pola cordialidade existente entre a parroquia vallecana e herculina estaba previsto un importante desprazamento de siareiros coruñeses a terras madrileñas. Sen embargo, por segundo ano consecutivo, deuse a casualidade de que o responsable de programar as datas e horarios da Liga BBVA decidiu que o encontro non se ía disputar nin un sábado nin un domingo, dificultando así a viaxe a moitos seguidores que tiñan este partido marcado no almanaque.

Pese a estas dificultades, moitos foron os valentes que decidiron lanzarse á aventura, pero por desgraza, o trato recibido á hora de acceder ao estadio non estivo á altura do que o acontecemento requiría. A Federación de Peñas do Deportivo denunciou que se impediu o acceso de pancartas totalmente inofensivas, cuxo único contido era o nome de determinadas peñas. Tampouco se permitiu o acceso de bandeiras galegas cunha vaca en apoio á loita que nos últimos días levaron a cabo os gandeiros da nosa terra. Ao parecer, alguén decidiu que a exhibición destes símbolos nun estadio de fútbol poden provocar problemas dalgún tipo.

Unha vez máis, os perxudicados son os afeccionados, que xa non só teñen que sufrir horarios impopulares, senón que ademais teñen que sentirse totalmente desprotexidos ante situacións que carecen de sentido común e que sobrepasan o absurdo. Non é a primeira vez que isto acontence, e desgraciadamente, soen repetirse estes feitos só en determinados campos de fútbol e en detrimento de determinados seguidores de segundo qué cores. Así, a un deportivista non se lle permite levar unha pancarta co nome da súa peña, pero noutros estadios podemos ver símbolos neonazis sen que a ninguén pareza preocuparlle. Tampouco se lle permite a un siareiro herculino portar unha bandeira galega cunha vaca, pero podemos presenciar nalgúns campos a española con certa ave imperial. E si, pode soar repetitivo e recorrente, pero esta é a realidade do balompé español, pese a quen lle pese.

Creo que dunha vez por todas os clubes perxudicados deben defender ás súas afeccións, e desde logo, esixir que as normas para acceder a un estadio sexan as mesmas en calquera recinto do territorio español. Porque ao final, estas decisións que en ocasións se xustifican en evitar “o fomento da violencia”, só provocan o enfado da xente e precisamente traen como consecuencia un efecto totalmente contrario ao en teoría pretendido. A carencia dun criterio común en todos os recintos deportivos crea situacións de inxustiza, e a inxustiza xera violencia. Parece lóxico pensar que o normal é que todos poidamos coñecer qué é o que podemos levar a un estadio e qué non, e non que iso dependa da ubicación do mesmo ou da cor da túa camiseta.

Dito todo isto, esta fin de semana disputase un Deportivo-Sporting, coa visita da Mareona a Riazor. Agardemos que o estadio coruñés non teña que ver nas súas gradas as mesmas bandeiras de simboloxía fascista que en anteriores visitas un sector totalmente minoritario da parroquia asturiana amosou durante o choque. Porque sexa cal sexa o criterio a aplicar, creo que todas e todos temos claro que ese tipo de emblemas non poden ter cabida nun espectáculo futbolístico. Son estas as cuestións nas que se debería poñer o foco, e non nos nomes das peñas ou nun “voltaremos” nas bufandas. Parece doado, pero polo visto o luns en Vallecas, alguén ten interese en complicalo.

A la caza de lo absurdo

Que en el Rayo-Deportivo del pasado lunes no iba a haber ningún incidente entre las aficiones era más que conocido, como también era conocido que precisamente por la cordialidad existente entre la parroquia vallecana y herculina estaba previsto un importante desplazamiento de hinchas coruñeses a tierras madrileñas. Sin embargo, por segundo año consecutivo, se dio la casualidad de que el responsable de programar las fechas y horarios de la Liga BBVA decidió que el encuentro no se iba a disputar ni un sábado ni un domingo, dificultando así el viaje a muchos seguidores que tenían este partido marcado en el calendario.

Pese a estas dificultades, muchos fueron los valientes que decidieron lanzarse a la aventura, pero por desgracia, el trato recibido a la hora de acceder al estadio no estuvo a la altura de lo que el acontecimiento requería. La Federación de Peñas del Deportivo denunció que se impidió el acceso de pancartas totalmente inofensivas, cuyo único contenido era el nombre de determinadas peñas. Tampoco se permitió el acceso de banderas gallegas con una vaca en apoyo a la lucha que en los últimos días llevaron a cabo los ganaderos de nuestra tierra. Al parecer, alguien decidió que la exhibición de estos símbolos en un estadio de fútbol pueden provocar problemas de algún tipo.

Una vez más, los perjudicados son los aficionados, que ya no solo tienen que sufrir horarios impopulares, sino que además tienen que sentirse totalmente desprotegidos ante situaciones que carecen de sentido común y que sobrepasan lo absurdo. No es la primera vez que esto sucede, y desgraciadamente, suelen repetirse estos hechos solo en determinados campos de fútbol y en detrimento de determinados seguidores de según qué colores. Así, a un deportivista no se le permite llevar una pancarta con el nombre de su peña, pero en otros estadios podemos ver símbolos neonazis sin que a nadie parezca preocuparle. Tampoco se le permite a un hincha herculino portar una bandera gallega con una vaca, pero podemos presenciar en algunos campos la española con cierta ave imperial. Y sí, puede sonar repetitivo y recurrente, pero esta es la realidad del balompié español, pese a quien le pese.

Creo que de una vez por todas los clubes perjudicados deben defender a sus aficiones, y desde luego, exigir que las normas para acceder a un estadio sean las mismas en cualquier recinto del territorio español. Porque al final, estas decisiones que en ocasiones se justifican en evitar “el fomento de la violencia”, solo provocan el enfado de la gente y precisamente traen como consecuencia un efecto totalmente contrario al en teoría pretendido. La carencia de un criterio común en todos los recintos deportivos crea situaciones de injusticia, y la injusticia genera violencia. Parece lógico pensar que lo normal es que todos podamos conocer qué es lo que podemos llevar a un estadio y lo que no, y no que eso dependa de la ubicación del mismo o del color de tu camiseta.

Dicho todo esto, este fin de semana se disputa un Deportivo-Sporting, con la visita de la Mareona a Riazor. Esperemos que el estadio coruñés no tenga que ver en sus gradas las mismas banderas de simbología fascista que en anteriores visitas un sector totalmente minoritario de la parroquia asturiana mostró durante el choque. Porque sea cuál sea el criterio a aplicar, creo que todas y todos tenemos claro que ese tipo de emblemas no pueden tener cabida en un espectáculo futbolístico. Son estas las cuestiones en las que se debería poner el foco, y no en los nombres de las peñas o en un “voltaremos” en las bufandas. Parece fácil, pero por lo visto el lunes en Vallecas, alguien tiene interés en complicarlo.

Sobre el Autor

Muros (1988). Trabajador social de profesión, criado a orillas del Atlántico y con el deportivismo da Costa da Morte corriendo por mi sangre, no dejé pasar la oportunidad que me dio Riazor.org como redactor en el año 2010 y desde entonces trato de aportar mi granito de arena para que este portal siga siendo la referencia de la parroquia blanquiazul.