Fernando Vázquez: “Polo meu aniversario pido o ascenso”

57

O técnico, que hoxe cumpre 59 anos, dixo estar vivindo algo “tremendamente bonito” dende que firmou polo Deportivo e volveu insistir nos problemas que está amosando ata agora o seu equipo.

Fernando Vázquez é un home feliz, “súper feliz” para ser máis exactos, e hoxe con máis motivo debido ao seu 59º aniversario. Esta mañá atendeu aos medios de comunicación en Abegondo, despois dun adestramento que rematou antes do normal por causa da forte choiva, e repasou case toda a actualidade do seu equipo e a súa propia. Por un lado, o de Castrofeito pediu “o ascenso” como desexo profesional polo seu aniversario mentres que a nivel persoal ansiou “que viva a familia e as amistades, que é o máis importante”.

O adestrador quíxose deter tamén na figura de Bicho, e recoñeceu que ten moitas opcións de ser titular en Tenerife. “Estouno pensando, estiveno adestrando e é unha posibilidade. É unha opción para poder seguir cunha estrutura de equipo parecida. Non o confirmo pero as posibilidades son grandes”, comentou. Engandindo que “os rapaces non só gañan a miña confianza senón tamén a dos seus compañeiros. Ninguén se estraña de que poña a Bicho, e iso é moi importante tamén”. Desta maneira, o futbolista de 17 anos voltou á convocatoria despois de ter xogado co Fabril, algo que Vázquez explicou da seguinte maneira: “é importante que xogue, que teña minutos. Sabía que iba a xogar no partido de Copa e, para que chegara con certo ritmo competitivo, decidín que xogara dous partidos co B. Vai estar entre o Fabril e o primeiro equipo segundo as necesidades. É un proxecto a tres anos, por así decilo”.

Ante as baixas de Culio por sanción e Arizmendi por sanción, outra posibilidade é a de incluir a Antonio Núñez no once titular, pero o de Castrofeito indicou que “para 90 minutos non está, tampouco él ten a confianza suficiente para isto”, ainda que “é unha arma que imos ter aí para poder utilizar no momento que vexamos oportuno”. Posteriormente, tamén engadiu que hai “máis posibilidades” de que xogue “Rudy pola dereita e Bicho e pola esquerda”, mentres que Juan Carlos completaría a liña de mediapuntas.

Quen tampouco poderá estar en Tenerife será Manolo Pombo, o segundo adestrador, debido a que está “pachucho”, polo que a responsabilidade de dirixir ao equipo dende o banco recaerá en Franganillo xa que Vázquez terá que cumprir partido de sanción pola expulsión ante o Real Zaragoza.

Do rival do próximo sábado comentou que “necesita mellorar resultados pero creo que fixeron partidos nos que mereceron algo máis”. “En Tenerife estannos esperando con moitísimas ganas, non é un campo fácil para gañar pero eu espero que o partido se decante ao noso favor”, engadiu.

Por outro lado, o preparador tamén reflexionou sobre un dos principais problemas do Deportivo no que vai de tempada, as accións a balón parado: “son xogadas de concentración, de tensión. Nós facemos unha marcaxe combinada, con xente en zona e xente en individual, e evidentemente haberá que pedirlle ao equipo máxima concentración e mellorar”.

O outro problema dos branquiazuis está a ser a dificultade para xerar oportunidades de gol, algo co que Vázquez se amosou “crítico”. “Temos que mellorar moito, eu creo que este é o punto débil do equipo. Fáltanos coordinación para meter máis xente na área. Cando un xoga con 4-1-4-1, o sistema ten ese problema se non estás ben coordinado”, declarou.

Fernando Vázquez: “Por mi cumpleaños pido el ascenso”

El técnico, que hoy cumple 59 años, dijo estar viviendo algo “tremendamente bonito” desde que firmó por el Deportivo y volvió a insistir en los problemas que ha mostrado su equipo hasta ahora.

Fernando Vázquez es un hombre feliz, “súper feliz” para ser más exactos, y hoy con más motivo debido a su 59º aniversario. Esta mañana atendió a los medios de comunicación en Abegondo, después de un entrenamiento que finalizó antes de lo normal por causa de la fuerte lluvia, y repasó casi toda la actualidad de su equipo y la suya propia. Por un lado, el de Castrofeito pidió “el ascenso” como deseo profesional por su cumpleaños mientras que a nivel personal ansió “que viva la familia y las amistades, que es lo más importante”.

El entrenador quiso detenerse también en la figura de Bicho, y reconoció que tiene muchas opciones de ser titular en Tenerife “Lo estoy pensando, lo he estado entrenando y es una posibilidad. Es una opción para poder seguir con una estructura de equipo parecida. No lo confirmo pero las posibilidades son grandes”, comentó. Añadiendo que “los chavales no solo se ganan mi confianza sino también la de sus compañeros. Nadie se extraña de que ponga a Bicho, y eso es muy importante también”. De esta manera, el futbolista de 17 años regresó a una convocatoria después de haber jugado con el Fabril, algo que Vázquez explicó de la siguiente manera: “es importante que jugue, que tenga minutos. Sabía que iba a jugar el partido de Copa y, para que llegara con cierto ritmo competitivo, decidí que jugara dos partidos con el B. Va a estar entre el Fabril y el primer equipo según las necesidades. Es un proyecto a tres años, por así decirlo”.

Ante las bajas de Culio por sanción y Arizmendi por sanción, otra posibilidade es la de incluir a Antonio Núñez en el once titular, pero el de Castrofeito indicó que “para 90 minutos no está, tampoco él tiene la confianza suficiente para esto”, aunque “es un arma que vamos a tener ahí para poder utilizar en el momento que veamos oportuno”. Posteriormente, también añadió que hay “más posibilidades” de que juegue “Rudy por la derecha y Bicho por la izquierda”, mientras que Juan Carlos completaría la línea de mediapuntas.

Quien tampoco podrá estar en Tenerife será Manolo Pombo, el segundo entrenador, debido a que está “pachucho”, por lo que la responsabilidad de dirigir al equipo desde el banquillo recaerá en Franganillo ya que Vázquez tendrá que cumplir partido de sanción por la expulsión ante el Real Zaragoza.

Del rival del próximo sábado comentó que “necesita mejorar resultados pero creo que han hecho partidos en los que merecieron más”. “En Tenerife nos están esperando con muchísimas ganas, no es un campo fácil para ganar pero yo espero que el partido se decante a nuestro favor”, añadió.

Por otro lado, el preparador también reflexionó sobre uno de los principales problemas del Deportivo en lo que va de temporada, las acciones a balón parado: “son jugadas de concentración, de tensión. Nosotros hacemos un marcaje combinado, con gente en zona y gente en individual, y evidentemente habrá que pedirle al equipo máxima concentración y mejorar”.

EL otro problema de los blanquiazules está siendo la dificultad para generar oportunidades de gol, algo con lo que Vázquez se mostró “crítico”. “Tenemos que mejorar mucho, yo creo que este es e punto débil del equipo. Nos falta coordinación para meter más gente en el área. Cuando uno juega con 4-1-4-1, el sistema tiene ese problema si no estás bien coordinado”, declaró.

Sobre el Autor